Välkommen till Equmeniakyrkan

Tåstorp Rensvist Eggvena
Lagmansholm

EN KYRKAN FÖR HELA LIVET

där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Om oss

 


Gudstjänst 29/1-2023

Kl 10 möts vi i Equmeniakyrkan Lagmansholm.

Temat för gudstjänsten är “Jesus är vårt hopp”.

Vill du förbereda dig inför gudstjänsten kan du läsa
Matt. 14:22-33.

Bo Selander delar ordet med oss.  

Sara och Daniel Lundin förgyller gudstjänsten med musik.

Det är dags för årsmöten……

22/1, kl 12. Årsmöte Equmenia TRE, Equmeniakyrkan Eggvena.

27/1, kl 18.30. Årsmöte Equmeniakyrkan Tåstorp.

29/1, kl 13. Årsmöte Equmeniakyrkan Eggvena

29/1, kl 15. Årsmöte Equmeniakyrkan Rensvist.

11/2, kl 18,30. Årsmöte Equmeniakyrkan Lagmansholm.

KÖRWORKSHOP!

Den fjärde mars har vi möjligheten att delta i en körworkshop med Jeanette Alfredsson. 

 

Konsert på lördagen fjärde mars kl 19 i
Equmeniakyrkan Tåstorp. 

Kören och Jeanette medverkar även på gudstjänsten söndag femte mars kl 10  Equmeniakyrkan Vårgårda.

Välkommen att vara med i kören eller……

Välkommen på konserten!

Lasse Svensson fikar och pratar med olika gäster.
Välkommen på kyrkkaffe, den dag och tid som passar dig, fikat får du fixa själv!

Klicka här för att komma till kyrkkaffet.

Arne Fritzon betraktar i texter sin samtid, tolkar reflektivt och menar att eftertänksamhet gör skillad.

Välkommen att dela Arnes tankar.

Klicka här för att dela tankarna.

Var med och bed tillsammans:

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig men nu leds in i ännu ett.
Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.
Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält; För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande och för deras anhöriga.
Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.
Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd, nära och långt bort.
Herre förbarma dig.

Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig
över oss.
Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig
över världen och den plats vi lever på. 

Dagens bibelord:
X