Välkommen till Equmeniakyrkan

Tåstorp Rensvist Eggvena
Lagmansholm

EN KYRKAN FÖR HELA LIVET

där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Om oss

 

Söndag 10/12 kl 10.00 möts vi i Equmeniakyrkan Eggvena för gudstjänst.

Vill du förbereda dig inför mötet kan du läsa;
Luk. 21:25-36

Mattias Lyckelid delar ordet med oss.

Alma och Miriam med flera förgyller gudstjänsten med musik.

Varmt välkomna!

Stilla dag i Ängatorp, 6/9, 11/10, 13/11, 5/12. 

Välkommen att tillbringa en dag med ”smak av retreat” i Ängatorp!
Karin inbjuder dig som känner en längtan efter att vara i stillhet och bön tillsammans med andra. Retreatens gåva är att i en avskild miljö, i tyst gemenskap med andra, få tid att tänka och be, för att få komma ifatt sig själv och lyssna in Gud. I den tid vi lever, är det så mycket som kallar på vår uppmärksamhet så det kan vara svårt att urskilja vad vi djupast vill och ha tid att anförtro det åt Gud.
Det är då en stilla dag kan göra oss så gott. Läs mer här. 

 

Välkomna till
Ekparken i Lagmansholm.

En ny mötesplats har färdigställts och tagits emot med glädje. Många har besökt parken och den används av alla åldrar. 

Tack till alla lokala sponsorer och alla som har hjälpt till med att skapa parken.

Klicka här för mer info om mötesplatsen.

Församlingen har beviljats ett Leaderbidrag.
Gå gärna in på hemsidan för Leader Sjuhärad för mer information om vad Leader står för och deras arbete.

Var med och bed tillsammans:

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig men nu leds in i ännu ett.
Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.
Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält; För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande och för deras anhöriga.
Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.
Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd, nära och långt bort.
Herre förbarma dig.

Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig
över oss.
Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig
över världen och den plats vi lever på. 

Dagens bibelord;

X