Arkiv för tidigare predikningar;

“Ett nytt år med Gud”

Julens budskap

Ljuset lyser i mörkret

Söndagsandakter utifrån Efesierbrevet;

“Den kristna trons kärna”

“Vår Fader”.

Sommargudstjänster: “Johannesevangeliet”.

“Vad världen behöver mest”

 

Vardagstro. “Jag är med er alla dagar.”

“Till jordens yttersta gräns”X