Arkiv för tidigare predikningar;

“På pastorns hjärta”

“Identitet”

“Påskens gudstjänster 2022”

“Att frigöra utrymme”

“Jesu 7 underverk”

“Oss är en frälsare född”

“Bergspredikan”

“Att kliva fram i en viktig tid”

“45-minuters gudstjänst.”

“Det stora med att vara församling…”

“Liv i överflöd”

“Ta fasta på fastan”

“Hoppfulla berättelser”

“Ett nytt år med Gud”

Julens budskap

Ljuset lyser i mörkret

Söndagsandakter utifrån Efesierbrevet;

“Den kristna trons kärna”

“Vår Fader”.

Sommargudstjänster: “Johannesevangeliet”.

“Vad världen behöver mest”

 

Vardagstro. “Jag är med er alla dagar.”

“Till jordens yttersta gräns”X