Information till Equmeniakyrkan TRE och Lagmansholms församlingar

med anledning av Coronaviruset

2022-01-12

Nya restriktioner sedan 12 januari – max 50 deltagareFrån och med den 12 januari 2022 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Vid en allmän sammankomst på fler än 20 deltagare ska alla ha en anvisad sittplats och delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.  För allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare krävs dessutom uppvisande av vaccinationsbevis. Eftersom vi har beslutat att inte kräva vaccinationsbevis i våra gudstjänster så kommer vi endast kunna vara 50 personer på plats. Tänk nu inte: “Någon annan får min plats, jag kan stanna hemma“. Av erfarenhet vet jag att det i regel är för många som tänker så. Detta resulterar i ett onödigt lågt antal gudstjänstdeltagare. Om du längtar efter att fira gudstjänst – bara kom! 

 

2022-01-01

Vad innebär de nya restriktionerna för våra gudstjänster?På grund av de rådande restriktionerna så har vi sedan den 23 december återgått till att hålla avstånd under våra samlingar. Följande gäller alla våra gudstjänster med fler än 20 besökare:  

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Alla sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter från andra sällskap, i sidled, framåt och bakåt.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap är fler än 8 personer ska det delas upp.
  • Kyrkan fylls framifrån och töms bakifrån
  • Tänk på att behålla avstånden även under kyrkkaffet och förflyttningen dit.

Under vissa av våra gudstjänster erbjuds nattvard. Detta kommer ske under ordnade och smittsäkrade former. Självklart kommer det finnas kyrkvärdar på plats, som hjälper och informerar den som är osäker. Med detta sagt, varmt välkommen på våra samlingar! 

2021-12-04

VIKTIGT!1. På grund av nya restriktioner så kan vi bara vara 100 personer i lokalen på söndag, 5/12. Vi kommer räkna alla i dörren, men tveka inte att komma, vi är oftast inte fler än 100 personer på våra gudstjänster. 2. Just nu pågår det smittspårningar på flera olika skolor i Vårgårda kommun. Den som befinner sig i smittspårning ska naturligtvis stanna hemma. (Detta gäller bara den som ingår i smittspårningen, inte hela familjen.) 

 

2021-09-21 

Från och med den 12 september 2021 firar vi återigen fysiska gudstjänster i våra fyra kyrkor. Du är varmt välkommen att besöka våra gudstjänster oavsett varifrån du 2kommer. Under våra gudstjänster välkomnas barnen till söndagsskolan och efteråt finns det möjlighet att dröja kvar på kyrkkaffe. Vissa söndagar firar vi också nattvard.

Våra gudstjänster kommer INTE längre att sändas via Youtube. Däremot finns det möjlighet att lyssna till söndagens predikan via vår hemsida i efterhand. Den kommer att finns tillgänglig varje vecka senast söndag kl. 21.00.

 

Viktiga regler vid våra fysiska gudstjänster
Från och med den 29 september planerar regeringen att häva restriktionerna kring allmänna sammankomster, vilket kommer göra det enklare för oss att fira gudstjänst. Men tills dess kommer vi att behöva följa vissa regler när vi träffas. 

När du kommer till kyrkan möts du av två kyrkvärdar som lotsar dig och ditt sällskap till en lämplig plats. För att räknas som sällskap behöver man leva nära varandra även i vardagen. Avståndet mellan bänkarna kommer vara glesare än vanligt, avståndet mellan varje person/sällskap ska vara minst 1 meter och varje sällskap får max vara 8 personer. Under gudstjänsten finns det möjlighet att besöka ljusbärare eller gå på toaletten, men i övrigt håller vi oss till våra anvisade sittplatser.

När gudstjänsten är slut får en kyrkbänk i taget (med start bakifrån) hämta sitt kaffe och slå sig ner vid borden, de tomma bänkarna i kyrksalen eller utomhus på en medtagen filt. Även vid borden gäller avståndet 1 meter mellan varje person/sällskap. Detta innebär t.ex. att fyra personer som kommit till kyrkan utan sällskap kan sitta en i varje hörn av ett 6-sittsigt bord och att ett större sällskap på 8 personer kan sitta runt ett och samma bord. Om alla hjälps åt så kommer detta gå jättebra!

Exakt hur många som ryms i respektive kyrkas gudstjänstlokal under de rådande restriktionerna beror på sällskapens storlek och kan därför inte fastställas helt. Men en uppskattning ser ut ungefär så här: Tåstorp – 60 personer, Rensvist – 50 personer, Eggvena – 60 personer och Lagmansholm – 65 personer. 

 

Varmt välkomna!

 

 

 

För mer information
Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset www.equmeniakyrkan.se/corona och följ även Folkhälsomyndighetens uppdateringar på krisinformation.se

 

X