Equmenia i Sverige

Equmenia vill vara med och forma en bättre värld! Vi tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma.  Vår verksamhet sker på kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra.

Equmenia är först och främst den lokala verksamheten men med grenar långt ut i samhället och hela världen. Vi består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. Där möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och  växa som människor.

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia som organisation skall jobba med under året som kommer.

Equmenias nationella kansli finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt lokalt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med unga runt om i världen. Vi ordnar också större mötesplatser och inom Equmenia byts erfarenheter som gör att scouter, körer, idrottsgrupper och studentarbete får fortsätta att utvecklas år efter år.

 

Vision

“Equmenia- Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.” Det är Equmenias vision och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor.

All vår verksamhet ska präglas av följande värderingar som vi som organisation enats om.

  • Inkludering – Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Växande – Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Livshopp- Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Delaktighet- Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

Klicka här för att läsa mer om equmenia.

X