Välkomna till Equmeniakyrkan Lagmansholm!

 

Vi vill vara en öppen kyrkan där alla kan känna sig välkomna, oavsett mått av tro, och vara en tillgång och mötesplats för hela bygden.

Vi inbjuder till gudstjänst/samling ca var 14:e dag i kyrkan. Gudstjänsterna kan variera i sin form, men innehåller alltid grundpelarna predikan, bön, sång, musik och inte minst gemenskap runt fikaborden.

Vi bjuder även in till andra typer av samlingar så som lördag- eller söndagskvällar, kom-till-kyrkankvällar, tisdagsbön, kvinnokvällar, gubbröra samt fixartider vid kyrkan. Vi bjuder även in till barn- och ungdomssamlingar, se mer info under fliken equmenia.

Vi är alla enkla människor med fel och brister men som hittat och bejakar vår gudslängtan som vi tror finns i alla människor. Bönen ger kraft och nya perspektiv. I den vardagstron vill vi leva och dela med fler.

Mycket välkommen!

 

Kyrkan byggdes på 60-talet med en arkitektur inspirerad av Noas ark. Kyrkan kallas numera inte så ofta för ”Arken” men symbolen finns kvar på olika sätt, t ex på skylten vid huvudentrén, på programblad, vid annonseringar och en tavla gjord av söndagsskolbarn mm.

Kyrkan renoverades senast 2008 då bland annat entrén byggdes om men för övrigt behölls den ursprungliga formen så mycket som möjligt. De små fönstren som är utmärkande för kyrkan flyttades ut
t ex. Kyrksalens väggar är klädda med råspont och bidrar till känslan. Altartavla/skåp av Anita Erséus, inköpt 1997.

Serveringssal med två mindre angränsande rum samt källarrum för andra aktiviteter. Renoverat kök.  I det härliga området kring kyrkan finns en rymlig kåta och längre upp i backen ett bra vindskydd. Dessa används flitigt av våra scouter.

Församlingen består av ett 65-tal medlemmar men har därtill ett stort barn- och ungdomsarbete som numera går under namnet equmenia  (tidigare SMU).

Vid frågor, se kontaktuppgifter. Equmeniakyrkan i Lagmansholm vill vara en mötesplats för vår byggd, för alla som vill förstås,  och har du inte besökt den tidigare så gör gärna det!

 

Ingrid Danelius

Ordförande Equmeniakyrkan Lagmansholm

0706 62 21 88

i.danelius@ telia.com

Kjell Mattsson

Kassör Equmeniakyrkan Lagmanshollm

0703 72 33 69

uggletorp1@ yahoo.se

Bankgiro

Equmeniakyrkan Lagmansholm

486-0391

Swish

Equmeniakyrkan Lagmansholm

123 466 4108

Styrelse Equmeniakyrkan Lagmansholm;

Ingrid Danelius, Kjell Mattsson, Daniel Nyberg, Carina Nyberg, Karin Engstrand, Lennart Johansson och Maria Forssén.

X