Morgonandakter
 

Det finns fortfarande möjlighet att starta din dag med en digital andakt hemma vid köksbordet.
I dessa andakter kommer du få möta både anställda och ideella medlemmar. Det är många olika som delar sina tankar. 
Sändningarna är ca 5-10 minuter. 

Vi hoppas att dessa andakter får bli till en god rutin i ditt vardagsliv och en hjälp i din personliga andakt.

Du hittar alla morgonandakter på vår Youtube-kanal och de finns tillgängliga minst en vecka.

Du hittar alla morgonandakter under “Lyssna på predikan”

X