Välkomna till Equmeniakyrkan Tåstorp!

Vi är en församling som vill finnas till för alla människor och för bygden. Vi vill möta människor där de är i livet och vara en öppen och varm plats. Vi vill erbjuda samlingar som tilltalar alla på olika sätt. Våra samlingar har oftast en gemenskapsstund runt fikabordet. 

Vi har ett stort barn och ungdomsarbete genom Equmenia och ett stort fokus ligger på detta. Vi har söndagsskola för barn 4- 12 år, scout från årskurs 2, fredagshäng från årskurs 4 och uppåt samt tonår från 13 år. 
Vi har olika gudstjänster, sång- och musikkvällar, cafékvällar, gästtalare mm och har regelbundet samlingar för nyanlända. 

Tåstorps missionsförsamling, numera Equmeniakyrkan Tåstorp har bedrivit verksamhet sedan 1870-talet.  Kyrkan har renoverats vid olika tillfällen. Den nuvarande kyrkobyggnaden är från 1996. Församlingen har f.n. 46 medlemmar i olika åldrar.

Genom vår verksamhet vill vi göra Kristi evangelium känt och trott, samt erbjuda gemenskap och ge möjlighet till engagemang för evangelisation i Sverige och andra länder

Du är varmt välkommen att dela vår gemenskap! 

Jenny Martinsson

Ordförande Equmeniakyrkan Tåstorp

0733 79 84 44

jennydorothym@ gmail.com

Lennart Torstensson

Kassör Equmeniakyrkan Tåstorp

0793 06 61 01

ltorstensson.se@ gmail.com

Bankgiro

Equmeniakyrkan Tåstorp

817-1720

Swish

Equmeniakyrkan Tåstorp

123-520 34 19

Styrelsen Equmeniakyrkan Tåstorp;

Jenny Martinsson, Gunilla Martinsson, Joakim Claesson, Henry Claesson, Lennart Torstensson, Hanna Lindgren och Karin Dalén.

X